Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de weegschaal

24 september - 23 oktober

  Mensen die onder dit teken zijn geboren, zijn opgewekte types, gericht op even­wicht en harmonie onder alle omstandigheden. Ze zijn gesteld op rust, houden niet van ruzie en wrijving, wel van vreedzaam-naast-elkaar-be­staan. Maar eigenlijk beschikken ze niet over voldoende kracht om al deze idealen te verwezenlijken.  Ze komen soms over als besluitloze types die zich laten meedrijven op de stroom des levens.
Weegschalen wagen weinig, maar wikken en wegen vaak te veel. Ze gaan door vele diepe dalen, maar omdat het on­verbeterlijke optimisten zijn, weten de Weegschalen steeds weer over­eind te krabbelen.
W
eegschalen zijn kunstzinnig en intelligent. Ze proberen ook recht­vaardig te zijn en luisteren altijd eerst naar beide partijen, voordat ze een beslissing nemen. Dat kan wel enige tijd duren, want ze willen nie­mand kwetsen.
Reeds als baby bewijst het Weegschaal-kind zijn verblufte omgeving hoe geweldig charmant het is. Stil en tevreden ligt het in zijn wiegje, glimlacht naar ooms en tantes en wekt bij niemand irritaties op. Braaf werkt het eten naar binnen en wordt het lekker mollig — een gezonde zuigeling!
En charmant blijven ze,  ze bezitten natuurlijke gratie. Ze kleden zich graag exclusief en weten hoe ze indruk moeten maken. Een weegschaal vrouw ver­telt graag over haar familie, haar werk en haar prestaties, ze is geen goede luisteraar maar is wel leergierig.

LIEFDE

Veel Weegschalen weten wat liefde op het eerste gezicht is. Ze geloven er heilig in, ook al rijgen die eerste blikken zich in de loop van de tijd tot een lange keten aaneen.
Vooral weegschaal vrouwen zijn romantische personen die tederheid nodig hebben om op de juiste temperatuur te komen. Voor eventuele liefdesuurtjes ligt altijd fijne lingerie klaar, waar haar perzikhuidje doorheen sche­mert. De Weegschaal-vrouw stelt hoge eisen aan haar liefdespartner. Ze is egoďstisch genoeg om met niets minder genoegen te nemen dan de op­perste verrukking, die langzaam wegebt op wolken van erotische ge­lukzaligheid. Deze dame weet wat ze waard is en een man kan dat maar best respecteren.
Weegschaal-mannen zin altijd voor vreedzaam samenleven, vóór har­monie in alle situaties des levens. Zelfs met hun grootste vijanden gooien ze het nog op een akkoordje. Als de slechte ervaringen zich echter ophopen, lopen medemensen de kans dat ze plotseling op een granieten muur stuiten. Alleen met de vrouwen heeft hij meer geduld.
Weegschalen zijn niet het type van de eeuwige vrijgezel te blijven. Hun partner moet alleen hun tederheid beantwoorden en na een ruzie, die in de beste families voorkomt, tijdig ingaan op hun vredes­aanbod. Conflicten maken hen echter ziek.  Ook in de erotiek zijn er zeer begaafd. Ze zien liefde niet alleen als seks, maar leiden hun geliefde een soort sprookjeswereld binnen, waar­in beider gevoelens harmonisch op elkaar afgestemd zijn. Als ze eindelijk de partner van hun dromen ontmoet hebben,  blijven ze die trouw in de complete zin van het woord.

BEROEP

Weegschalen blinken niet uit in doorzettingsvermogen. Ze schuiven veel problemen op de lange baan, in de hoop dat die zich daardoor vanzelf oplossen. Van nature hebben ze de inborst van een kunstenaar; voor somber gepieker hebben ze geen tijd.
Als ze zich eenmaal in een taak hebben vastgebeten, kunnen ze zich daar bijna niet meer van losmaken. Ze hebben succes nodig om waar­lijk mens te kunnen zijn. Erkenning is voor hen van levensbelang; lofbe­tuigingen prikkelen hen tot nog meer inzet. Maar als echte levenskunstenaars hebben ze af en toe ook een adempauze nodig. Zo banen de mannen en vrouwen die onder dit teken zijn geboren zich een weg naar de top.

GEZONDHEID

Over het algemeen hebben Weegschalen nu niet direct de beste consti­tutie. Maar alle Weegschalen beschikken over een grote weerstand. Ze hebben de vaste wil gezond te blijven, vechten tegen iedere ziekte en blijven, als ze geen kwalen krijgen, bun hele le­ven kerngezond.
De nieren, de urinewegen en de lendewervels kunnen een bron van aandoeningen zijn. Ergernis of woede kan bijvoorbeeld “op de nieren slaan”. Vooral bij Weegschalen kunnen psychische stoornissen leiden tot lichamelijke klachten, zoals steenvorming. Extreme stress, in com­binatie met lichamelijke inspanningen, leiden vaak tot hernia.
Hun geluksmetaal is koper.
Hun gelukssteen is aquamarijn.
De kleur van dit teken is zachtroze. 

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !