Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de vissen

20 februari - 20 maart

  Mensen die onder dit teken zijn geboren, hebben sterke innerlijke krachten, die ze graag voor hun omgeving verborgen houden. Ze lij­ken verlegen, maar kunnen ook fel van zich afbijten als ze worden aan­gevallen.  Wanneer het ze allemaal teveel wordt, trekken ze zich terug in hun fantasie en dromen van een volmaakte wereld, die ze helaas maar al te vaak weer moeten inruilen voor het alledaagse leven, waarin jaloezie en afgunst de boventoon voeren.
Deze beminnelijke mensen, die zich liefst door hun gevoel laten lei­den, zouden ware wereldverbeteraars zijn, als ze de kans kregen. Maar omdat dat er nooit van komt, proberen ze indirect toch hun invloed te doen gelden. En dat levert dan vaak een vertekend beeld op bij hun medemensen.
Vissen bezitten de charme en het zachtmoedige karakter om hun omgeving in te palmen. Iedereen zal altijd bereid zijn hen te helpen.  Ze geven zic niet graag bloot en proberen hun innerlijke leve voor iedereen verborgen te houden.  De neiging is groot om muren om zicht heen op te bouwen uit schrik dat iemand te dicht komt. Daardoor worden ze vaak als arrogant afgeschilderd en dat zijn ze allerminst. 

LIEFDE

Vissen kun heel slecht alleen zijn, ze hebben iemand nodig waarmee ze lief en leed kunnen delen. Ze moeten het hebben van de soepele, zachte karakters die bun ontbijt op bed brengen.
Op het eerste gezicht maakt iedere Vis een schuchtere en on­ervaren indruk, ook al hebben ze reeds enkele ervaringen achter de rug.   Ze storten zich niet hals over kop in een avontuur.  De verovering en de eerste afspraakjes moeten heel hoffelijk en sereen verlopen.  Ze geven zich niet zomaar gewonnen, indien de partner de nodige tijd neemt zal hij zeker beloont worden.
De Vissen-vrouw weet precies hoe ze een mannenhart moet vermurwen. Als een man haar werkelijk interesseert, is ze in staat tot geraffineerde, schitterende acteerprestaties. Haar onschuldige, engelachtige blik zal hem evenzeer overtuigen als haar krokodillentranen. Ze heeft vooral nood aan tederheid.
Vooral de Vissen-man bezit een onvoorspelbaar karakter. Aan de ene kant is hij springlevend en staat hij open voor alles wat nieuw is, aan de andere kant is hij gesloten en in zich­zelf gekeerd. De Vissen-man neemt het woord “liefde” nooit in de mond, ook niet als Amors pijl hem midden in zijn hart heeft geraakt. Hij is bang om zich te binden; zijn bewegingsvrijheid is hem heilig.
Voor de Vissen is liefde meer dan louter lichamelijk contact. Gevoel komt bij hen op de eerste plaats. En zo spinnen ze met hun geliefde de draden van hun erotische dromen en proberen die in duizend-en-één nachten te verwezenlijken. Hun tederheid, hun strelingen en hun ervaring met frivolere activiteiten, prikkelen iedere partner tot totale overgave.

BEROEP

Ook al is het doorzettingsvermogen van de Vissen niet altijd optimaal,  ze weten dat een energieke aanpak altijid het beste is en zo overwinnen ze makkelijk alle problemen en overvleuge­len ze hun concurrenten, voordat die het in de gaten hebben. Ze gaan daarbij zo omzichtig te werk dat ze niemand kwetsen.
Vissen voelen zich thuis in iedere werkkring waarin een beroep wordt gedaan op bun hulpvaardigbeid. En dus vinden we in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen veel competente mensen die zijn geboren onder dit teken, dat niet voor niets vrouwelijk wordt genoemd. Als arts, als pastoor of als verpleegster staan zij altijd klaar om hun menselijkheid te bewijzen.

GEZONDHEID

Vaak hebben Vissen een ietwat zwakke constitutie en een neiging tot neuroses wanneer hun evenwicht verstoord is. Bloedarmoede komt veel voor onder dit teken. Vissen moeten alle vormen van stress vermijden, omdat hun zenuwstelsel daartegen niet opgewas­sen is.
Hun geluksmetaal is tin.
Hun gelukssteen is de witte saffier.
De kleur van dit teken is wit-grijs.

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !