Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de tweeling

21 mei en 21 juni

  Zij die als Tweelingen in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn actief en opgewekt. Ze zijn leergierig en willen steeds nog meer weten. Hun intelligentie is dan ook meer dan gemiddeld.
Mercurius, die over de Tweelingen heerst, heeft de Tweelingen uitge­rust met een goed verstand. Maar naast die natuurlijke intelligentie, zal de Tweeling heen en weer geslingerd worden tussen hun gevoel en hun verstand.  Tweelingen hebben één hart, maar twee zielen.  De stemming van de Tweeling kan dan ook snel omslaan,  nu eens zijn ze uitgelaten van vreugde maar dan weer diep bedroefd. Ze zijn beweeglijk, kunnen zich makkelijk aanpassen en banen zich welbespraakt een weg door het leven. Hun vrolijke en opgewekte aard maakt hen tot het middelpunt van vele gezelschappen.
Net zoals hun humeur, kunnen ook hun overtuigingen snel omslaan.  Daarom houden ze het liefst een paar opties open (bijvoorbeeld op carrière- en/of liefdesgebied),  waardoor ze soms wel eens bedrogen uitkomen. Maar als ze al eens een inzinking hebben, krabbelen ze gauw weer overeind en leveren gro­te prestaties die hen weer naar de top brengen.
Een Tweeling is er nooit helemaal serieus bij. Dit geldt voor hun beroep, maar gaat nog meer op voor hun privé-leven. Ze kunnen — zo lijkt het — wonderlijk goed luisteren, terwijl ze toch met hun gedach­ten heel ergens anders zijn.  Desondanks zullen ze wat ze gehoord hebben tamelijk woordgetrouw kun­nen weergeven: Tweelingen hebben de gave om zich tegelijkertijd op twee vlakken te kunnen bewegen.

LIEFDE

Jonge Tweelingen zoeken al snel het geluk der liefde. Ze zijn op zoek naar ervaring en blijven eventueel bij de eerste de bes­te hangen. Zo kan het tot een vroeg huwelijk komen waarin plaats is voor hemels vioolspel, tot deze harmonie met pauken en trompetten wordt verstoord. Op deze manier komt de Tweeling vaak in zijn eerste scheiding terecht en zal hij zich pas na de tweede tactischer en slimmer gedragen. Vooral jonge Tweelingen willen vrij zijn en zoeken afwisseling in talrijke liefdesaffaires. Maar de dreiging opeens al­leen te zijn is voor elke Tweeling een verschrikking,  een angst.  Het positieve dat daaruit voorvloeit is het besef dat hetgeen men heeft, misschien toch beter is dan hetgeen men zou kunnen krijgen.
De Tweeling wil in het huwelijk of in een daarop lijkende ver­houding gezellig leven. Een goede raad voor de partner van een Tweeling is de Tweeling af en toe op grootse wijze mee uit te nemen of thuis feesten te geven. Hij moet daarbij mild door de vingers zien dat de Tweeling weet te flirten. Dit ligt nu eenmaal in hun aard. Ze geven daarbij echter niets weg, behalve wanneer de verhouding broos is geworden en ze op zoek zijn naar een ander.

BEROEP

Elke Tweeling heeft veel talenten. Iemand uit het teken van Mercurius is welbespraakt en floreert daarom zeer goed als journalist of schrijver, als leraar,  onderwijzer of als uitstekend verkoper. Zolang hij de top nog niet heeft bereikt, werkt hij ijverig als voorbeeld voor zijn collega’s, die hij snel zonder al te veel ellebogenwerk met succes opzij zal duwen.

GEZONDHEID

Van oudsher wordt het teken van de Tweelingen beheerst door het belangrijkste ademhalingsorgaan, de longen.
Er dreigt besmettingsgevaar voor verkoudheden en griep, die boven­dien meestal niet goed worden uitgeziekt. Slapeloosheid en krampen zijn veel voorkomende kwalen.
H
un geluksmetaal is kwikzilver, dat aansluit op hun temperament.
Hun geluksstenen is het bergkristal, een glashelder kwarts bestaande uit zeskantige zuilen met piramidevormige uiteinden.
De kleur van dit luchtteken is helgeel.

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !