Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de stier

21 april - 20 mei

  Zij die als Stier in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn gelijkmatig van karakter en hebben een gezond zelfvertrouwen. Hij raakt niet zo gemakkelijk van streek en er is helemaal niets dat hem uit zijn evenwicht brengt. Slechts een enkele keer komt hij vol emotie in opstand, vooral als hij vermoedt dat er onrecht is geschiedt.
In het algemeen is hij echter vriendelijk en hulpvaardig en heeft hij vele vrienden.  Ze zijn heel verdraagzaam en leven voor een vreedzame coëxistentie, maar als ze zich aangevallen voelen, slaan ze hard terug. Dan zitten ze vol emoties en vergeten helemaal om wat voor een onbeduidende reden ze eigenlijk waren beginnen te vechten. Aan de andere kant zijn ze tot iedere opoffering bereid en geven hun hemd van hun lijf als ze daarmee iemand kunnen helpen. Stieren houden van het goede leven. Ze zijn gesteld op comfort en zijn dol op goed eten en drinken, wat je vaak wel aan hun figuur kunt zien.
Het aardeteken Stier wordt door de planeet Venus beheerst.

LIEFDE

Alle Stieren hebbon dat zekere iets waar het andere geslacht op valt. Ze zijn altijd bereid om te flirten. Ze gebruiken het flirten echter al­leen maar om mensenkennis op te doen. Ze laten niet met zich sollen en zullen zich niet snel overgeven. 
De partner die en Stier tracht te winnen, is niet zeker van zijn zaak.  Er staan nog heel wat anderen in de rij. En zo heel standvastig is de Stier, ondanks de oprechte houding, niet. De Stier draait met alle winden mee en past zich vaak aan. Dit teken houdt niet van dominante partners. De partners moeten met voel gevoel met het kwetsbaar zieltje omgaan als de verliefde Stier zijn gevoelens bekent.
Stieren kunnen zich dagenland opsluiten en in hun isolatie stilletjes in het verborgene bloeien.  Totdat ze het niet meer uithouden want geen enkele Stier kan lang alleen zijn.  Ze willen zich verbonden voelen met de buitenwereld, die ze net zo goed in literaire kringen vindt als ondor muziekkenners, maar ook in discussiegroepen waarin hun mening gevraagd wordt. Daar steken ze hun gevoelsantenne uit en testen ze wie er nu wel het beste bij hun past.
Wie het met de Stier aangelegd heeft, kan zich gelukkig prijzen.
Ondanks al het vuur dat Stieren in het samenleven kunnen to­nen, hebben zij toch liever wat zekerheid. Daarom verlangen zij naar een duurzame verbintenis, waarbij financieel en seksueel alles klopt. Daarbij is het trouwboekje niet altijd be1angrijk. Ze zin hoe dan ook van plan hun partner trouw te blijven, als hij haar ook trouw is.  Stieren willen een zuivere  relatie,  wee hen die ze bedriegen !!  Stieren weten wat jaloezie is.

BEROEP

Iedere Stier plant zin carrière zeer zorgvuldig. Hi is beslist niet een van die snelle jongens, die met zin ellebogen werkt om zo snel mogelijk vooruit te komen. Bij hem moet de kennis groeien, dan komt de carrière vanzelf. Het is meestal de vaste betrekking, waaraan zo mogelijk een pensioen verbonden is, waar Stieren kien op zin. Maar als hun iets niet bevalt, kunnen ze hals over kop het hazenpad kiezen en ergens anders van vo­ren af aan beginnen, waar een beter arbeidsklimaat heerst.
Stieren hebben een voorliefde voor de natuurwetenschappen. Het ligt hun niet, op hun luie rug te liggen en de anderen voor zich te laten werken, ook niet in hun vrije tijd.  Men vindt hen in de amusements- en filmbranche, in het uitgeverswezen of in de kunst, waar ze door hun artistieke talent kunnen uitblinken. Met geduld en vasthoudendheid bereiken zij hun doel dat hun geluk en welstand be­looft.

GEZONDHEID

Hoewel ze erg robuust zijn en ziek­tes gemakkelijk te boven komen, moeten ze menig pijntjes in de streek van de hals en de keel verduren, en sommigen hebben ook last van de schouders, de nieren en de stofwisseling. Ze stellen hun stembanden vaak zo zwaar op de proef, dat die dreigen te verslijten.
Wegens hun bina barokke ge­noegen in eten en drinken verschijnen er bij de Stieren, die anders zo op hun lijn letten, soms ponden op de verkeerde plaatsen. Als ze dat merken, zullen ze door vasten de vetkussentjes proberen weg te krijgen.  Stieren verzetten zich graag. Zo slaan ze soms ook het doktersadvies in de wind om regelmatiger en rustiger te gaan leven en op tid preven­tieve maatregelen te nemen.
Hun geluksmetaal is koper.
Hun geluksstenen is het groene mosagaat.
De kleur van dit luchtteken is groen. 

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !