Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van steenbok

24 september - 23 oktober

  Mensen die onder dit teken zijn geboren, zijn de eenzame trekkers tussen twee werelden, die zich vanuit het duister opwerken naar het licht. Ze proberen zich niet aan de realiteit van het leven te onttrekken en pogen door vlijt en ijver bun concurrenten te overvleugelen. Daardoor lijken ze in de ogen van velen kil en eerzuchtig, maar in de grond van hun hart zijn ze dat niet. Steenbokken zijn harde werkers. Ze deinzen niet terug voor ontberin≠gen en grote krachtinspanningen als ze eenmaal een doel voor ogen hebben. Ook al doemt de ene kloof na de andere voor hen op, ze zetten gewoon door! En tenslotte zullen ze vanaf de hoge rots neerkijken op die kleine wereld onder hen.
Het Steenbokkind begint al vroeg zijn of haar stem te oefenen om de aandacht op zich te vestigen. Zo klein als het Steenbokje nog is, weet het al pre≠cies wat het wil.  

LIEFDE

Steenbokken houden van een goed gesprek, gekruid met enige humor. Ze houden van partners die goed kunnen luisteren.
Steenbokken zijn ook in de liefde harde werkers en vooral doorzetters.  Ze verliezen nooit hun doel uit het oog en zijn tot alles bereid om daar te komen.  Deze harde eigenschap kunnen ze echter perfect inkleden en een overvloed van charme, warmte en genegenheid uitstralen.  Niets is ook minder waar,  steenbokken zijn zeer hartelijke mensen alhoewel ze er niets verkeerd in zien om een spelletje te spelen en anderen voor hun kar te spannen.  Dat is zo in de liefde maar ook in het zakelijk leven. 
Vooral steenbok vrouwen zouden het liefste zien dat hun uitverkorene al meteen op het eerste afspraakje een complete levensloop bij haar inleverde, met beroep, inkomen, eventuele titel, maatschappelijke positie en toekomstvooruitzichten. Dat moet ze allemaal weten, want lief≠de is mooi, maar zekerheid minstens zo belangrijk.  Zij is een trouwe vrouw en zal in de lief≠de alles geven.
De Steenbok-man is een echte ridder en kan in zijn verliefdheid bij≠zonder onstuimig te werk gaan.  Toch is hij heel teder en gedraagt zich zelden als een wil≠deman die het koste wat het wil zijn doel wil bereiken.

BEROEP

Steenbokken werken mťťr en harder dan andere mensen en als ze even zouden kunnen pauzeren, beginnen ze in plaats daarvan met iets nieuws. Steenbokken hebben oog voor alle details en zijn eerzuchtig genoeg om perfectie na te streven in hun werk. Dat betekent: veel overuren, maar dat nemen ze op de koop toe, omdat ze weten dat hen lofbetui≠gingen en eventuele promoties te wachten staan.
S
teenbokken zijn beter thuis in financiŽle zaken dan elk ander teken. Ze staan dan ook bekend als uitstekende belastingconsulenten of als advi≠seurs van grote bedrijven.
Onder de Steenbokken treft men managers die met hun financiŽle des≠kundigheid bedrijven een dreigend faillissement weten te besparen of berekenende toppolitici die met al hun invloed en hun redeneerkunst hun zin weten door te drijven, tegen de bezwaren van hun eigen partij≠genoten in.
Bij hun beroepskeuze zijn alle Steenbokken echter altijd allereerst op zekerheid uit. Dus vindt men veel Steenbokken in beroepen met een goede pensioen≠ voorziening.  Geen enkele Steenbok loopt graag financiŽle risicoís. Geld beheerst zijn wereld. Hij belegt zijn spaarcentjes zo veilig moge1ijk en probeert grond en onroerend goed te verwerven.

GEZONDHEID

De mensen die onder dit teken thuisho≠ren, zijn bijzonder vatbaar voor aandoeningen van de luchtwegen en de botten en hehben veelal reumatische klachten. Veel Steenbokken vinden het bovendien niet nodig om goed uit te zie≠ken. Voorts staan ze zeer sceptisch tegenover de medische wereld en vaak moeten ze niets heb≠ben van artsen. De pessimistische instelling die kenmerkend is voor dit teken kan ook tot depressies en andere psychische stoornissen leiden, met veel ernstiger gevolgen dan organische ziekten.
Hun geluksmetaal is lood.
Hun gelukssteen is de wit-zwart gestreepte agaat, de onyx
De kleur van dit teken is zwartbruin.

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 Ä,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !