Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de maagd

24 augustus - 23 september

  Zij die als Maagd in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn “aardse” persoonlijkheden.  Het zijn leergierige, intelegente tekens, die steeds meer willen weten.  Ze deinzen niet achteruit om kritiek te leveren, zelfs niet op hun beste vrienden. Mensen met het aardeteken Maagd hebben daardoor vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden, terwijl ze toch alleen maar het beste met anderen voorhebben.
Voortdurend willen zij wet en moraal laten zegevieren, maar ze doen dat met zoveel fanatisme, dat ze zelfs hun beste vrienden afschrikken.
De reactie van de vrienden laat hun echter niet onverschillig waardoor het onbegrip vaak depressief gedrag tot gevolg heeft.
Enkele kenmerken van de Maagd zijn, orde, netheid, stiptheid, percissie en zuinigheid.  Het zijn waarden die er al van kindsbeen af kenmerkend zijn voor dit teken.

LIEFDE

Partners, geboren onder het teken van Mercurius, zullen hun partner die zij na rijp beraad verkiezen, over het algemeen tot de dood trouw blijven. De Maagd koestert zeer verheven principes ten aanzien van liefde, hu­welijk en gezin, maar haar verstandelijke aanpak gooit nogal eens roet in het eten, voordat ze zich definitief aan iemand bindt. Misschien stelt ze ook te hoge eisen aan hun partner.  Liefde op het eerste gezicht is niets voor dit teken.
Wie met een Maagd in zee gaat, treft het nooit slecht.
De Maagd is een goede luisteraar maar wee de gesprekspartner die kletst over zaken waar hij geen verstand van heeft! In dat geval zal de kritische Maagd al haar sarcasme over hem uitstorten en haar slachtoffer beschaafd in mootjes hakken. Maar als ze echter iemand graag mag, dan kan die persoon zich dingen permitteren waarvan een ander alleen maar kan dromen.
De Maagd is niet vurig, maar wel zeer bedre­ven in het fluisteren van zoetgevooisde woorden.
En hij is zo trouw als wat, maar kan niet kiezen. Hij heeft die spanning in zijn leven nodig en daardoor bindt hij zich meestal pas op latere leeftijd.
Maar als hij éénmaal iets voor iemand voelt dan kan hij geduldig wachten.  Zeker als de persoon er ook nog warm­pjes bij zit,  loont zijn geduldig wachten zeker de moeite.  Hij is niet iemand die op een huwelijksschat aast, maar ziet wel graag dat de liefde ook een materiële basis heeft.

BEROEP

Een Maagd baseert zich altijd op eigen kracht en doorzettingsvermogen en is veel te nuchter om te denken dat het geluk hen zomaar in de schoot zal vallen. Het merendeel van de Maagden schopt het ver in het leven, omdat ze in hun werk handig weten te profiteren van hun bijzonder grote intelligentie.
Omdat ze op financieel gebied eigenlijk niet te evenaren zin, vindt men vele Maagden op boekhoudafdelingen, banken, belastingkantoren en dergelijke.
Ook is hun zin voor orde en netheid zeer welkom in grote bibliothe­ken, verzekeringskantoren, kortom, in allerlei dienstverlenende beroe­pen waarin het aankomt op precisie en oog voor details.
Hun geduld maakt hen tot voortreffelike docenten. Veel belangrijke natuurwetenschappers zijn onder dit teken geboren, maar ook voelen Maagden zich vaak aangetrokken tot de journalistiek, omdat ze daarin hun kritische kik op de werkelikheid kunnen uitleven.
Omdat Maagden nooit op alles-of-niets gokken, zullen ze zelden in de problemen komen. AIles wat een Maagd plant, is tevoren zo goed doordacht dat de stap van theorie naar praktijk in zekere zin kinderspel is.
Maagden houden niet van speculeren. “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”, luidt hun devies. En op die manier weten ze vaak een klein fortuin bij elkaar te sparen, ook zonder een vorstelijk inko­men te hebben genoten

GEZONDHEID

Maagden zijn gezondheidsfanaten. Ze geloven in de heilzame werking van homeopathische medicinen, maar grijpen ook vaak naar krachtiger middelen als iemand hen ervan weet te overtuigen dat die effectiever zijn. Omdat psychische spanningen bij hen “op de maag slaan”, is die lichaamszone bij Maagden een behoorlijk kwetsbare plek.
H
un geluksmetaal is brons.
Hun geluksstenen is het donker­groene jaspis met rode vlekken.
De kleur van dit aardeteken is lichtbruin.

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !