Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de leeuw

23 juli - 23 augustus

 Zij die als Leeuw in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn zelfbewust en bezitten een uit­straling.  Het lukt hen dan ook iedereen in te palmen.  Het zijn krachtige persoonlijkheden met een ijzeren wil,  die altijd bereid zijn om de uitdaging die het leven is, aan te nemen en hun ideëen en plannen in daden om te zetten. Men moet naar hen opzien en hun het nodige respect bewijzen. Met veel temperament proberen zij de bovenste verdieping van het leven te be­reiken. Maar ondanks hun groot egoïsme waarmee zij hun doel nastre­ven, zijn de meesten erg geliefd bij hun medemensen wegens hun roy­aliteit en hun hulpvaardigheid.
Een leeuw staat graag in de belangstelling,  in het middelpunt. Daarom kiezen ze ook voor een parnter die hen bewonderd en in het beste geval op handen draagt.  Hoewel zijn werkijver voorbeeldig is, laat hij anderen graag het vuile werk doen. Leeuwen trekken de discussie meestal naar zich toe, maar ze zijn tolerant genoeg om ook de mening van een ander te eerbiedigen.
Leeuwen willen al vroeg de baas spelen  over hun broers,  zusjes en school­vriendjes.  Toch zijn ze bescheiden en passen zich snel aan.  Leeuwen zijn onverbeterlijke optimisten en komen net zoals de katten altijd op hun pootjes terecht.

LIEFDE

Een Leeuw heeft geen minderwaardigheidscomplexen.  Hij maakt jacht op een partner die hem bevalt. Flirten behoort tot één van hun favoriete bezigheden.  Ze zijn grote verleiders die het hun partners niet gemakkelijk maken om hen te veroveren.  Ze letten weliswaar niet op titels en financiele midde­len als ze verliefd zijn.  Wat wel belangrijk is voor ze is dat ze iemand hebben waar ze mee naar buiten kunnen komen en waar ze trots kunnen op zijn.
Leeuwen zijn geboren redetwisters en houden van lange debatten.  Ze kunnen daarbij echter geen kritiek verdragen op wat ze zeggen. Ook zelfkritiek is hun zwakke kant.
Hoewel veel Leeuwen zeer morele principes hebben, zijn zij al­tijd bereid, als de omstandigheden een gelegaliseerde verbintenis uit­sluiten, ook zonder trouwboekje met hun partner gelukkig te worden. Ze houden niet van klunzen, maar slechts van ervaren mensen die een eigen mening hebben en deze — ondanks de liefde! — af en toe ook eens willen doordrijven.

BEROEP

Eigenlijk zou de Leeuw direct als hij hegint te werken directeur-gene­raal moeten worden. Iedere Leeuw weet al van jongsaf aan dat het hard werken is om hogerop te komen. En hij is daartoe bereid. Als zij een doel voor ogen hebben, zetten zij zich energiek daarvoor in. Leeuw-mannen treft men aan als managers in grote ondernemingen, ze zitten in parlementen en regeringen. Ze verdienen als kooplui hun geld in de meest uiteenlo­pende branches of ze zijn veelgevraagde huisartsen die dag en nacht klaarstaan voor hun patiënten.
Een Leeuw is zeer royaal. Voor hem moet het geld rollen. En dat is zakelijk zeker te verdedigen. Een negatief punt is, dat menig Leeuw zich in de schulden steekt om edelmoedig te lij­ken. Zuinige Leeuwen hebhen ofwel een zuinige ascendant of een planeet in val in hun gehoortehoroscoop staan. Maar Leeuwen hebben nu eenmaal veel geld voor zichzelf nodig,  om goed gekleed te gaan en chick over te komen.

GEZONDHEID

De meeste Leeuwen doen zich in hun omgeving als echte krachtpat­sers voor. Zij bezitten inderdaad een ijzeren gestel, maar gaan vaak op een schandalige manier met hun lichaam om, omdat ze te graag over­werken en te veel van hun bloedsomloop vergen. Voortdurende topprestaties hebben hun prijs. Op zo’n manier roofbouw plegen, wreekt zich hoe dan ook. Vooral het hart heeft het buitengewoon zwaar te verduren. Vaak worden naast hart-en vaatziektes bij Leeuwen ook beschadigin­gen aan de tussenwervels geconstateerd, omdat zij de spieren en de ze­nuwen voortdurend onder spanning houden.
Hun geluksmetaal is goud.
Hun gelukssteen is het harde diamant.

 Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !