Make your own free website on Tripod.com

De mysteries van de kreeft

22 juni - 22 juli

 Zij die als Kreeft in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn gevoelige en zorgzame types. De maan is de heerser van dit teken, en op raadsetachtige manier reageren Kreeften als eb en vloed op de sehijngestaltes van de maan. Nu eens zijn ze vro­lijk en opgewekt en dan weer in zichzelf gekeerd. Van het ene moment op het andere kunnen ze van een optimistische levenshouding in het ergste pessimisme vervallen.
Kreeften zijn gevoels- en verstandsmensen. Steeds opnieuw vragen ze zich af, of het wet goed is wat ze willen doen. Maar ondanks hun vaak zo aarzelende houding bereiken ze merkwaardig genoeg veel  in de liefde en in de strijd om bet bestaan.
Mensen die onder het teken Kreeft van de dierenriem werden geboren, trekken zich graag eens in zichzelf te­rug om op hun manier de situatie te overdenken. Zij klagen dan over slapeloze nachten waarin zij over alle problemen piekeren die zij over­dag niet konden oplossen.  Ze gaan altijd 2 stappen vooruit en 1 stap achteruit, om na te gaan of wat ze gedaan hebben ook het juiste was.
Kreeften zijn zeer weetgierig en hebben een gezonde eerzucht om het leven op een gepaste manier door te komen.  De gepaste manier heeft vaak ook te maken met wat de buitenwereld van hen denkt.  Ze kunnen zich daar dermate  over opwinden en ongeloofelijk gaan piekeren en twijfelen.
Kreeften zijn doorgaans plichtsbewust en proberen juist te handelen,  daarbij speelt echter ook hun gevoel een grote rol en handelen ze soms enkel op intuïtie.  Daardoor gaan ze twijfelen,  wat echter niet hoeft want Kreeften hebben een zeer goede intuïtie.

LIEFDE

De Kreeften hebben een groot hart en veel gevoel. Helaas zijn hun stemmingen erg van de maankering afhankelijk en reageren zeer gevoelig op iedere weersomslag. Liefde en trouw zin voor hen niet alleen maar mooie woorden. Als ze de juiste partner gevonden hebben, zullen zij hem beide een leven lang schen­ken.
Kreeften leveren graag kritiek (ook op zichzelf) en kunnen niet lang boos zin. Kreeften kunnen een man zeer gelukkig maken en zijn heerlijke minnaars.
Voor hen bestaat er echter geen seks zonder liefde.  Bij die loiefde hoort ook dat ze de beste vriend van hun partner wensen te zijn en alle zorgen willen delen.
Kreeften zijn zeer tolerant, maar verlangen van de partner met wie ze samenleven hetzelfde. Zij moeten hen genoeg ruimte laten voor hun vaak snel wisselende hobby’s en voor sportieve activiteiten die goed zijn voor zijn gezondheid.

BEROEP

Droomberoepen bestaan er niet voor de Kreeften, omdat ze veel te realistisch denken om ook maar één enkele gedachte te wijden aan een luchtkas­teel. Met het stijgen van zijn loon, stijgt echter ook zijn werkijver.
Men vindt Kreeften vaak in sociale en verzorgende beroepen, op ad­ministraties en in de dienstverlenende sector. Velen van hen hebben ook een stille liefde voor kunst en kunsthandwerk. Maar hun aangebo­ren drang naar zekerheid houdt hen er vaak van af zich zelfstandig te maken. Ze zullen twijfelen maar éénmaal ze iets besloten hebben,  is er geen weg meer terug.  En daarom komen ook Kreef­ten in de stoel van de chef terecht en hier zullen ze het heel goed doen. Hij weet dat men goede medewerkers door lof en erkenning van hun prestaties en door stijgende salarissen aan zich kan binden.
In financiële aangelegenheden bouwt de Kreeft nauwelijks op geluk. Omdat hij geen vertrouwen heeft in de toekomst, legt hij tijdig een fi­nanciële reserve aan om zich tegen alle eventuatiteiten in te dekken. Zo kan men mettertijd natuurlijk een aanzienlijk banksaldo ver­werven, tot vreugde van de erfgenamen.

GEZONDHEID

Vooral erger­nis, kan hem direct op de maag slaan. De kleinste conflicten veroorza­ken bij het Kreeft-type slapeloze nachten; hij heeft vaak moeite om in slaap te komen en de volgende dag is een gestoorde spijsvertering het gevolg. Ook gal en lever lopen vaak gevaar.
Hun geluksmetaal is zilver.
H
un gelukssteen is de groene smaragd.
De kleur van Kreeft is groen en zilverwit .

Wil je weten hoe jouw teken overeenkomt met dat van jouw partner ? Hoe vullen jullie elkaar aan ? Hoe delen jullie de liefde ?
Dat en nog veel meer komen jullie te weten in jullie relatie horoscoop
Voor slechts 10 €,  krijgen jullie een complete uiteenzetting,  met passende voorbeelden over de samenhang van jullie tekens,  je krijgt een 10-tal pagina's boeiende lectuur.  Het is ook een ideaal geschenk om je partner mee te verrassen !!  Bestel het nu !